แว่น อาจหมายถึง

  • แว่นตา (glasses) อุปกรณ์ปรับแก้สายตา
    • แว่นกันแดด (sunglasses) แว่นตาที่ปกป้องตาจากแสงแดด
    • แว่นครอบตา (goggles) แว่นที่สอบครอบทั้งดวงตา ชื่ออื่นเช่น แว่นว่ายน้ำ แว่นดำน้ำ แว่นนิรภัย
  • แว่นขยาย เลนส์นูนสำหรับส่องขยายดูวัตถุ
  • ผักแว่น ผักชนิดหนึ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Marsilea crenata Presl.
  • แว่น หรือ แว่นฟ้า หมายถึง กระจก