แลมบ์ดา (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

แลมบ์ดา (อังกฤษ: Lambda) อาจหมายถึง