แลตช์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

แลตช์ (อังกฤษ: latch) อาจหมายถึง