แรงกอรียอลิส

(เปลี่ยนทางจาก แรงโคริโอลิส)

แรงกอรียอลิส (อังกฤษ: coriolis force) เป็นแรงเสมือนซึ่งเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง แรงกอรียอลิสไม่มีอิทธิพลต่อกระแสลมที่บริเวณเส้นศูนย์สูตแต่จะมีอิทธิพลมากขึ้นในละติจูดสูงเข้าใกล้ขั้วโลก แรงกอรียอลิสทำให้ลมในซีโลกเหนือเบี่ยงเบนไปทางขวา และทำให้ลมในซีกโลกใต้เบี่ยงเบนไปทางซ้าย ในบริเวณซีกโลกเหนือ ไซโคลนหมุนตัวทวนเข็มนาฬิกาเข้าสู่ศูนย์กลาง ในบริเวณซีกโลกใต้ ไซโคลนหมุนตัวตามเข็มนาฬิกา สำหรับประเทศไทยอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรจึงทำให้ไซโคลนหมุนทวนเข็มนาฬิกา ค้นพบครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ กัสปาร์-กุสตาฟว์ เดอ กอรียอลิส

การนำไปใช้

แก้

หลักการของแรงโคริออริส นำไปใช้วงใการสร้างเครื่องเหวี่ยงตะกอน คือให้น้ำเข้าหมุนสภาภูมิศาสตร์ของสถานที่ จะทำให้ตะกอนถูกเหวี่ยงเข้าหาศูนย์กลางแล้วจมลงะนนะ