แยม ซัมโบร์ (เขมร: យ៉ែម សំបូរ แยม สํบูร) เป็นนักการเมืองชาวกัมพูชาและเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วง พ.ศ. 2492 – 2493 เกิดเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2455 เสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. 2532 ซัมโบร์เคยเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับตำรวจและเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปไตย ซึ่งได้ลาออกพร้อมกับส.ส.คนอื่น 11 คนเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2491 หลังจากนั้น ได้ไปเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลผสมกับพรรคเสรีภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศส

แยม ซัมโบร์
นายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2492 – พ.ศ. 2492
ก่อนหน้า เพ็ญ โนต
ถัดไป เอียว เกิส
นายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2492 – พ.ศ. 2493
ก่อนหน้า เอียว เกิส
ถัดไป พระนโรดม สีหนุ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2455
เมืองพระตะบอง กัมพูชาในอารักขาของฝรั่งเศส
เสียชีวิต พ.ศ. 2532
จังหวัดพระตะบอง สาธารณรัฐประชามานิตกัมพูชา
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปไตย พรรคเสรีภาพ

หลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาวทางการเมือง ซัมโบร์และผู้สนับสนุนได้ลาออกจากรัฐบาลในเดือนมกราคม พ.ศ. 2492 แต่สีหนุก็แต่งตั้งให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกในสมัยนี้ เขาถูกต่อต้านจากสมาชิกพรรคประชาธิปไตยในสภา ทำให้มีการยุบสภาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2492 แต่การเลืองตั้งถูกเลื่อนออกไป และซัมโบร์ได้รักษาการ เขาได้รับการสนับสนุนจากสีหนุให้ยอมรับฝรั่งเศสเพื่อก้าวเดินไปสู่เอกราช เขาลาออกในต้นปี พ.ศ. 2493