แม่แบบ:User สระบุรี


สบ. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดสระบุรี

วิธีใช้ ดูที่ คุยเรื่องแม่แบบ:Userbox province