แม่แบบ:Hatnote

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Rellink)
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้จะสร้างข้อความที่มีการจัดรูปแบบตามแนวทางของแฮตโน้ตวิกิพีเดีย

{{Hatnote|ข้อความที่คุณต้องการแสดง}}

อธิบายจุดประสงค์การใช้งานอย่างง่าย ๆ คือ แฮตโน้ตควรตอบคำถามของผู้อ่านได้ว่า ฉันมาถูกหน้าแล้วหรือยัง

ข้อผิดพลาด

หากไม่มีการระบุข้อความแฮตโน้ต แม่แบบจะแสดงข้อความดังต่อไปนี้

หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ อาจเป็นเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งจากสี่สาเหตุ ได้แก่

  1. ไม่มีการระบุพารามิเตอร์ (โดยการใช้โค้ดในลักษณะนี้ {{hatnote}}) กรุณาใช้โค้ดในลักษณะนี้ {{hatnote|ข้อความ}} แทน
  2. มีการระบุบางพารามิเตอร์ แต่ไม่มีพารามิเตอร์ที่ใช้ระบุข้อความ ตัวอย่างเช่น การใช้โค้ดแม่แบบ {{hatnote|extraclasses=seealso}} จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น กรุณาใช้โค้ดในลักษณะนี้ {{hatnote|ข้อความ|extraclasses=seealso}} แทน
  3. มีการระบุข้อความแฮตโน้ต แต่ข้อความนั้นมีเครื่องหมายเท่ากับ ("=") ซึ่งเครื่องหมายเท่ากับจะมีความหมายพิเศษในโค้ดแม่แบบ ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถใช้ในพารามิเตอร์แบบไม่ระบุชื่อพารามิเตอร์ได้ ตัวอย่างเช่น การใช้โค้ดแม่แบบ {{hatnote|2+2=4}} จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องระบุชื่อพารามิเตอร์ให้ชัดเจนโดยการเพิ่มโค้ด 1= ก่อนข้อความ ในลักษณะนี้ {{hatnote|1=2+2=4}}
  4. พยายามเข้าถึง มอดูล:Hatnote โดยตรงโดยใช้ {{#invoke:hatnote|hatnote|ข้อความ}} การใช้ #invoke ในลักษณะนี้จะถูกปิดใช้งานเนื่องจากเหตุผลด้านประสิทธิภาพ กรุณาใช้ {{hatnote|ข้อความ}} แทน

หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้และไม่แน่ใจว่าต้องทำอย่างไร โปรดโพสต์ข้อความไว้ที่ คุยเรื่องแม่แบบ:Hatnote หรือที่แผนกช่วยเหลือ อาจมีคนที่สามารถช่วยเหลือคุณได้

หน้าที่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะถูกติดตามใน หมวดหมู่:แม่แบบแฮตโน้ตที่มีข้อผิดพลาด

ดูเพิ่ม