แม่แบบ:ความหมายอื่นของ

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้จะแสดงผลเป็นแฮตโน้ตแก้ความกำกวม ใช้เมื่อคำที่อ้างถึงหัวข้อควรมีความกำกวม แต่ไม่ใช่ชื่อบทความ (ซึ่งในกรณีนี้ {{ความหมายอื่น}} จะเหมาะสมกว่า) หรือการเปลี่ยนทาง (ในกรณีนี้ {{เปลี่ยนทาง}} จะเหมาะสมกว่า)

"สำหรับความหมายอื่นของ … ดูที่ …"แก้ไข

หมวดหมู่ติดตามแก้ไข

การใช้งานที่ไม่ถูกต้องของแม่แบบนี้จะถูกติดตามโดย หมวดหมู่:Hatnote templates using unusual parameters การแก้ไขโดยทั่วไปคือการใช้ {{ความหมายอื่น}} แทน