แม่แบบ:Ranks and Insignia of NATO Air Forces/OR/Montenegro

รหัสเนโท OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
มอนเตเนโกร Montenegrin Air Force[1]
Zastavnik 1 klase Zastavnik Stariji vodnik 1 klase Stariji vodnik Vodnik 1 klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik
  1. "IV. Izgled Činova u Vojsci". Official Gazette of Montenegro (ภาษาMontenegrin). 50/10: 22–28. 16 August 2010. สืบค้นเมื่อ 17 September 2021.