แม่แบบ:License migration

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

คำอธิบายแก้ไข

แม่แบบนี้เป็นแม่แบบที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนสัญญาอนุญาตของวิกิมีเดีย โดยใช้ควบคู่กับแม่แบบ {{GFDL}} เพื่อแสดงข้อความและ/หรือจัดหมวดหมู่ภาพในหมวดหมู่ ภาพ GFDL ให้อยู่ในหมวดหมู่ CC-BY-SA-3.0 โดยในแม่แบบ GFDL จะมีการเติมพารามิเตอร์ migration ซึ่งทำให้แม่แบบ GFDL มีรูปแบบดังนี้ {{GFDL|migration=ค่าตัวแปร}}

วิธีใช้แก้ไข

วิธีใช้แม่แบบมีดังต่อไปนี้ โดยใส่คำที่เป็นตัวหนาแทนที่คำว่า "ค่าตัวแปร" ด้านบน เช่น {{GFDL|migration=relicense}}


 • relicense:
  ใช้กรณีที่ไฟล์ผ่านคุณสมบัติการเปลี่ยนสถานะลิขสิทธิ์ โดยจะแสดงผลดังนี้


 • not-eligible:
  ใช้กรณีที่ไฟล์ไม่ผ่านคุณสมบัติการเปลี่ยนสถานะลิขสิทธิ์ โดยจะแสดงผลดังนี้
 • redundant:
  ใช้สำหรับไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์สองรูปแบบ (GFDL คู่กับ CC-BY-SA 3.0) อยู่แล้ว จะไม่แสดงผลใด ๆ ทั้งสิ้น
 • needs-review:
  ใช้สำหรับไฟล์ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะลิขสิทธิ์ได้หรือไม่ โดยแสดงผลดังนี้ และจัดเข้าหมวดหมู่ ภาพที่ต้องการการตรวจสอบการเปลี่ยนสัญญาอนุญาต


 • opt-out:
  ใช้เฉพาะต่อเมื่อผู้ถือลิขสิทธิ์ไม่ต้องการให้เปลี่ยนสัญญาอนุญาตโดยอัตโนมัติ โดยจะแสดงผลดังนี้ การใส่ตัวแปรนี้ไม่แนะนำสำหรับการใช้งานเนื่องจากจะทำให้ความน่าใช้น้อยลง หากไม่ต้องการให้เปลี่ยนสัญญาอนุญาตโดยอัตโนมัติ ผู้ถือลิขสิทธิ์ต้องใส่แม่แบบ {{GFDL|migration=opt-out}} ในหน้าไฟล์ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เพื่อป้องกันการเปลี่ยนสัญญาอนุญาตโดยอัตโนมัติ หากไม่เช่นนั้นไฟล์ที่มีสัญญาอนุญาตเป็น GFDL จะเปลี่ยนสัญญาอนุญาตไปเป็น GFDL คู่กับ CC-BY-SA โดยอัตโนมัติ