วิกิพีเดีย:การเปลี่ยนแปลงสัญญาอนุญาต

จากผลการลงคะแนนการปรับปรุงสัญญาอนุญาต และมติจากคณะกรรมการมูลนิธิวิกิมีเดีย ในปัจจุบัน ข้อมูลทั้งหมดบนโครงการของวิกิมีเดียทุกโครงการอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู 1.2 ด้วยความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ซึ่งจะได้มีการเพิ่มเติมเข้ามา ซึ่งคุณสามารถดูได้ที่ Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 Unported

การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากข้อความในสัญญาอนุญาต ภายหลังการปรับปรุงสัญญาอนุญาตดังกล่าวแล้ว มีเพียงส่วนที่อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตคู่ หรือส่วนที่เข้ากันได้กับสัญญาอนุญาต CC-BY-SA จะสามารถเพิ่มเติมลงบนโครงการต่าง ๆ ของวิกิมีเดียได้ และมีเพียงสัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนูเท่านั้นที่ไม่สามารถให้การรับรองได้อีก หรือกล่าวได้ว่า สัญญาอนุญาต CC-BY-SA จะกลายเป็นสัญญาอนุญาตพื้นฐานของวิกิมีเดียนับจากนี้ไป และสัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนูจะกลายเป็นสัญญาอนุญาตรอง

ตามมติของคณะกรรมการมูลนิธิวิกิมีเดีย การเปลี่ยนแปลงสัญญาอนุญาตดังกล่าวจะมีผลในทุกโครงการของวิกิมีเดีย นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2552 (ข้อมูลบนโครงการใดที่ยังไม่ได้ปรับปรุงให้อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบใหม่นี้ สามารถผ่อนผันไปได้จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ในทางปฏิบัติแล้ว การเปลี่ยนแปลงสัญญาอนุญาตทั้งหมดน่าจะใช้เวลาหลายสัปดาห์เพื่อแก้ไขโครงการและอัปเดตหน้าทั้งหมด

บทบาทของมูลนิธิ แก้

มูลนิธิวิกิพีเดียจะเริ่มต้นผลักดันการปรับปรุงสัญญาอนูญาตไปยังข้อความอินเตอร์เฟซพื้นฐาน ซึ่งบรรจุอยู่บนหน้าแก้ไข ส่วนล่างสุดของหน้าเว็บ และหน้าพื้นฐานอื่น ๆ นอกเหนือจากนั้น ยังได้มีการเพิ่มเติมหน้า "เงื่อนไขการใช้งาน" ซึ่งจากปรากฏอยู่บนส่วนบนสุดของหน้า วิกิพีเดีย:ลิขสิทธิ์

ภายใต้การนำของ คณะกรรมการปรับปรุงสัญญาอนุญาต โครงการต่าง ๆ จะเริ่มต้นการปรับปรุงแก้ไขสัญญาอนุญาตของสื่อทั้งหมดที่เหมาะสม

บทบาทของประชาคม แก้

เอกสารประกอบ แก้

ในเวลาที่ผ่านมา ประชาคมได้มีบทบาทในการสร้างหน้าหลายอย่าง เช่น วิกิพีเดีย:ลิขสิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งได้เป็นการอธิบายสัญญาอนุญาตที่ใช้กันบนวิกิพีเดีย ประชาคมในท้องถิ่นต่าง ๆ จำเป็นต้องมีรับผิดชอบขั้นพื้นฐานในการอัปเดตหน้าดังกล่าว และตรวจสอบความถูกต้อง และติดตามสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ คณะกรรมการปรับปรุงสัญญาอนุญาตเองก็สามารถช่วยเหลือได้ แต่สำหรับคณะกรรมการเหล่านั้น มีหน้าดังกล่าวจำนวนมากในหลายโครงการที่กรรมการหรือมูลนิธิจะสามารถปรับปรุงได้โดยตรง

การจำกัดเนื้อหา แก้

ในการเปลี่ยนแปลงสัญญาอนุญาต ประชาคมวิกิพีเดียจะได้รับอนุญาตให้นำเข้าข้อความในสัญญาอนุญาต CC-BY-SA จากแหล่งข้อมูลภายนอกเข้ามาสู่บทความในวิกิพีเดีย ถ้าหากคุณทำเช่นนั้น คุณควรจะกล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อความนั้นในส่วนคำอธิบายอย่างย่อ ถ้าหากแหล่งที่มาดังกล่าวอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตคู่หรือหลายสัญญาอนุญาต สัญญาอนุญาตเหล่านั้นจะต้องสามารถเข้ากันได้กับสัญญาอนุญาตแบบ CC-BY-SA ซึ่งไม่จำเป็นว่าข้อมูลภายนอกนั้นจะอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตของกนู

เนื่องจากการประกาศใช้สัญญาอนุญาตแบบ CC-BY-SA ชาววิกิพีเดียจะไม่สามารถนำเข้าข้อความจากแหล่งที่มาที่ใช้สัญญาอนุญาตของกนูเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และข้อความที่ลอกมาจากแหล่งข้อมูลที่ใช้สัญญาอนุญาตแบบกนู และไม่ใช่ของวิกิพีเดีย และนำเข้าสู่วิกิพีเดียภายหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ควรจะถูกนำออกเนื่องจากถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการชักจูงให้แหล่งข้อมูลภายนอกหันมาปรับปรุงสัญญาอนุญาตแบบใหม่ร่วมกับเรา ชาววิกิพีเดียจะสามารถติดต่อกับแหล่งข้อมูลที่พวกเขาใช้ในการติดต่อได้ และจาก coordination page ซึ่งปรากฏอยู่ที่เมตาวิกิเพื่ออำนวยความสะดวกในการณ์นี้ เว็บไซต์ใด ๆ ที่มีเจตนาจะเปลี่ยนแปลงสัญญาอนุญาตจะต้องเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2552

ไฟล์สื่อ แก้

สัญญาอนุญาตทุกอย่างที่คงอยู่ก่อนหน้าการปรับปรุงสัญญาอนุญาตจะยังคงสามารถใช้ได้ และเป็นที่ยอมรับของมูลนิธิ แต่ทว่า ประชาคมอาจจะเลือกที่จะปรับแก้ไขหรือจำกัดวงของสัญญาอนุญาตเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีผู้เข้ามาใช้มากขึ้น

ไฟล์สื่อทุกไฟล์ภายใต้สัญญาอนุญาตของกนูที่ผ่านเกณฑ์ที่ได้รับเลือกจะอยู่ด้านล่าง ซึ่งอาจมีสัญญาอนุญาต CC-BY-SA 3.0 เพิ่มเติมลงไปด้วย

เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสัญญาอนุญาตที่ใช้กับไฟล์สื่อ แก้

เพื่อที่จะเลือกไฟล์สื่อที่จะทำการเปลี่ยนแปลงสัญญาอนุญาต ไฟล์ดังกล่าวจะต้องผ่านเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ (ปรากฏใน สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู 1.3 ส่วนที่ 11)

  1. จะต้องอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู 1.3 (รวมไปถึง สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู 1.2 หรือสัญญาอนุญาตรุ่นที่เก่ากว่า แต่จะต้องไม่รวมไปถึง สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู 1.2 เท่านั้น)
  2. จะต้องไม่มีส่วนที่ผิดปกติอย่างเช่นมี "ปกหน้าและปกหลัง" (Cover texts) หรือ "การแก้ไขในส่วนใด ๆ" (Invariant sections)
  3. จะต้องได้อัปโหลดมายังวิกิพีเดีย หรือโครงการวิกิมีเดียอื่น ๆ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2552
  4. ถ้าหากไฟล์ดังกล่าวเคยอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนูมาก่อน จากแหล่งข้อมูลอื่น นอกเหนือจากโครงการใด ๆ ของวิกิมีเดีย จะต้องได้อัปโหลดมายังวิกิพีเดีย หรือโครงการวิกิมีเดียอื่น ๆ ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551

กระบวนการเปลี่ยนแปลงสัญญาอนุญาตที่ใช้กับไฟล์ภาพ แก้

เพื่อให้การเปลี่ยนสัญญาอนุญาตที่ใช้กับภาพสะดวกขึ้น ภาพทุกภาพที่มีแม่แบบ {{GFDL}} ติดอยู่จะมีแม่แบบ {{license migration}} ติดอยู่ แม่แบบนี้จะแสดงว่าหากภาพหรือสื่อนี้สามารถใช้งานภายใต้สัญญาอนุญาต CC-BY-SA ได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น สามารถนำภาพนั้นไปใช้ได้ตามเงื่อนไข CC-BY-SA ได้ทันที อย่างไรก็ดีภาพในหมวดหมู่ภาพ GFDL จะถูกตรวจสอบว่าสามารถเปลี่ยนไปใช้สัญญาอนุญาต CC-BY-SA ได้หรือไม่โดยผู้ใช้ทั่วไป และ/หรือ บอต ในกรณีที่ทำได้อีกครั้งหนึ่ง