แม่แบบ:ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Geographic location)
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้

แก้

สามารถใช้ได้ 3 แบบโดยแสดงผลเหมือนกัน

{{Geographic location
 | Centre  = 
 | North   = 
 | Northeast = 
 | East   = 
 | Southeast = 
 | South   = 
 | Southwest = 
 | West   = 
 | Northwest = 
}}

หรือ

{{Geographic location
 | Centre = 
 | N = 
 | NE = 
 | E = 
 | SE = 
 | S = 
 | SW = 
 | W = 
 | NW = 
}}

หรือแบบภาษาไทย

{{ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
 | กลาง = 
 | เหนือ = 
 | ตะวันออกเฉียงเหนือ = 
 | ตะวันออก = 
 | ตะวันออกเฉียงใต้ = 
 | ใต้ = 
 | ตะวันตกเฉียงใต้ = 
 | ตะวันตก = 
 | ตะวันตกเฉียงเหนือ = 
}}

หมายเหตุ

แก้
 • พารามิเตอร์บังคับมีเพียงอันเดียวคือ Centre (สามารถใช้ Center ได้) หรือ กลาง
 • พารามิเตอร์อื่นนอกเหนือจากนี้สามารถใส่หรือไม่ใส่ข้อมูลก็ได้
 • N ย่อจาก North, NE ย่อจาก Northeast, E ย่อจาก East, SE ย่อจาก Southeast, S ย่อจาก South, SW ย่อจาก Southwest, W ย่อจาก West, NW ย่อจาก Northwest
 • ตัวอย่าง
{{Geographic location
 | Centre  = กรุงเทพมหานคร
 | North   = [[จังหวัดปทุมธานี]]
 | Northeast = [[จังหวัดนครนายก]]
 | East   = [[จังหวัดฉะเชิงเทรา]]
 | Southeast = [[จังหวัดชลบุรี]]
 | South   = [[จังหวัดสมุทรปราการ]]<br>''[[อ่าวไทย]]''
 | Southwest = [[จังหวัดสมุทรสาคร]]
 | West   = [[จังหวัดนครปฐม]]
 | Northwest = [[จังหวัดนนทบุรี]]
}}

แสดงผลเป็น

พารามิเตอร์อื่น ๆ

แก้

พารามิเตอร์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่แสดงไว้ด้านบน และการปรับแต่ง ได้แก่

|title= หรือ |หัวข้อ= ใช้แสดงหัวข้อ ตัวอย่าง

{{Geographic location
 | title   = ตัวเมืองใกล้จังหวัดเชียงใหม่
 | Centre  = เชียงใหม่
 | North   = 
 | Northeast = [[เทศบาลนครเชียงราย|เชียงราย]]<br />[[เทศบาลเมืองพะเยา|พะเยา]]
 | East   = 
 | Southeast = [[เทศบาลนครลำปาง|ลำปาง]]
 | South   = [[เทศบาลเมืองลำพูน|ลำพูน]]
 | Southwest = 
 | West   = 
 | Northwest = [[เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน|แม่ฮ่องสอน]]
}}

แสดงผลเป็น

 • |width= ปรับแต่งความกว้างของกรอบ
 • |width=auto ทำให้กล่องข้อมูล ตาราง หรือรูปภาพอื่น (ที่ตั้งค่า float) สามารถใช้บรรทัดเดียวกันได้ ตัวอย่าง
กล่องข้อมูลตัวอย่าง
หัวข้อข้อมูล
หัวข้อข้อมูล
หัวข้อข้อมูล