แม่แบบ:ปรับภาษา

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Copy edit)
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

ข้อบ่งใช้ แก้

นับจำนวนด้วย ใส่แม่แบบนี้ไว้เหนือบทความที่ต้องการพิสูจน์อักษร

ตัวแปร แก้

{{ปรับภาษา|1=|date=}}

สองช่องหลังจะใส่หรือเว้นไว้ก็ได้

เช่น:

{{ปรับภาษา|1=โดยเขียนสะกดคำให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย|date=1 มกราคม 2556}}

แสดงผล:

ถ้าเว้นช่องกลางไว้ จะแสดงเหตุผลทั่วไปในการพิสูจน์อักษรดังนี้:

หน้าเปลี่ยนทาง แก้

  • {{copyedit}}
  • {{copy edit}}
  • {{แก้ภาษา}}
  • {{ตรวจภาษา}}

ดูเพิ่ม แก้