ข้อบ่งใช้แก้ไข

นับจำนวนด้วย ใส่แม่แบบนี้ไว้เหนือบทความที่ต้องการพิสูจน์อักษร

ตัวแปรแก้ไข

{{ปรับภาษา|1=|date=}}

สองช่องหลังจะใส่หรือเว้นไว้ก็ได้

เช่น:

{{ปรับภาษา|1=โดยเขียนสะกดคำให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย|date=1 มกราคม 2556}}

แสดงผล:

ถ้าเว้นช่องกลางไว้ จะแสดงเหตุผลทั่วไปในการพิสูจน์อักษรดังนี้:

หน้าเปลี่ยนทางแก้ไข

  • {{copyedit}}
  • {{copy edit}}
  • {{แก้ภาษา}}
  • {{ตรวจภาษา}}

ดูเพิ่มแก้ไข