แม่แบบ:ไม่ได้ระบุ

วิธีใช้แก้ไข

ให้ใส่โค้ดดังนี้

{{ไม่ได้ระบุ|วันที่}}

โดยสำหรับวันที่ ให้ใช้วันเวลาประเทศไทย รูปแบบ dd/mm/yyyy และใช้ปีพุทธศักราช