แม่แบบ:แก้ความกำกวม

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

ข้อบ่งใช้

แม่แบบนี้ใช้ปะลงในหน้าแก้ความกำกวมที่ส่วนท้าย เพื่อบ่งบอกว่าหน้าดังกล่าวเป็นหน้าแก้ความกำกวม และรวบรวมรายชื่อหน้าให้ไปอยู่ใน หมวดหมู่:การแก้ความกำกวม

ดูเพิ่ม