แม่แบบนี้ใช้คำนวณอายุ (ในพุทธศักราช) เทียบกับเวลาปัจจุบัน หรือ เทียบกับเวลาที่กำหนด

วิธีใช้แก้ไข

ถ้าต้องการคำนวณอายุจนถึงปัจจุบัน ใช้รูปแบบ

{{อายุ|ปี|เดือน|วัน}}

ตัวอย่างเช่น {{อายุ|2516|4|1}} จะได้ 50

แต่ถ้าต้องการคำนวณอายุนับถึงวันที่กำหนด ใช้รูปแบบ

{{อายุ|ปี|เดือน|วัน|ปีที่เทียบ|เดือนที่เทียบ|วันที่เทียบ}}

ตัวอย่างเช่น {{อายุ|2516|4|1|2550|1|1}} จะได้ 33

ค่าที่ใส่ในแม่แบบ ปีต้องเป็นตัวเลขพุทธศักราช ส่วนเดือนก็ต้องเป็นหมายเลขเดือน โดยที่ 1 จะเท่ากับ มกราคม

ดูเพิ่มแก้ไข

  • แม่แบบ:Age มีหน้าที่เหมือนกันแต่ใช้ปีคริสต์ศักราช