แม่แบบ:ท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ สายวัดศรีบุญเรือง - สำนักงานเขตมีนบุรี

ชื่อและสีของท่าเรือ รหัสท่าเรือ จุดเปลี่ยนเส้นทาง วันที่เปิดให้บริการ ที่ตั้ง
สำนักงานเขตมีนบุรี E32 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กรุงเทพมหานคร
ตลาดมีนบุรี E31 สายสีชมพู สถานีตลาดมีนบุรี
ประตูน้ำบางชันเหนือ E30
ประตูน้ำบางชันใต้ E29
ชุมชนหลอแหลใหญ่ E28
สุเหร่าแดง E27
หมู่บ้านร่มไทร E26
คลองระหัส E25
เสรีไทย 26 E24
ห้างพาซิโอ E23
โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา E22
วัดศรีบุญเรือง CEN