แม่แบบ:ตารางรถยนต์

{{{ภาพ}}}
ตารางรถยนต์
ผู้ผลิต: {{{ผู้ผลิต}}}
ปี: {{{ปี}}}
ประเภท: {{{ประเภท}}}
ลักษณะ: {{{ลักษณะ}}}
เครื่องยนต์: {{{เครื่องยนต์}}}
รุ่นก่อนหน้า: {{{รุ่นก่อนหน้า}}}
รุ่นต่อไป: {{{รุ่นต่อไป}}}
รุ่นที่ใกล้เคียง: {{{รุ่นใกล้เคียง}}}