แม่แบบ:กล่องข้อมูล รถยนต์/sandbox

การใช้งานแก้ไข

คัดลอกโค้ดด้านล่างนี้ ไปวางไว้ส่วนหัวของบทความที่ต้องการใช้งาน

{{Infobox automobile
| name = ชื่อรถ (อังกฤษ)
| image = ชื่อไฟล์รูปภาพ.นามสกุลไฟล์ภาพ
| caption = อธิบายภาพ
| manufacturer = ผู้ผลิต
| aka = 
| production = ปีที่ผลิต
| model_years = รุ่นปี
| assembly = สถานที่ประกอบ
| predecessor = รับช่วงแทนรถยนต์...
| successor = รับช่วงต่อโดยรถยนต์....
| class = [[ประเภทรถยนต์|ประเภท]] 
| body_style = 
| layout = 
| platform = หลักการ
| engine = เครื่องยนต์
| transmission = 
| wheelbase = ระยะห่างระหว่างล้อหน้า-ล้อหลัง
| length = ความยาวรถ
| width = ความกว่างรถ
| height = ความสูงรถ
| weight = น้ำหนัก (กิโลกรัม)
| related = บทความที่เกี่ยวข้อง
| designer = 
| sp = 
}}