แม่แบบ:ชื่อเดือน

แม่แบบนี้แสดงชื่อของเดือนที่กำหนดเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1 (แทนเดือนมกราคม) ถึง 12 (แทนเดือนธันวาคม) ในพารามิเตอร์ นอกจากตัวเลขแล้วยังสามารถใช้ชื่อเดือนเป็นคำเต็มหรือคำย่อ ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ได้

วิธีใช้ แก้

รูปแบบวิธีเรียกใช้

{{ชื่อเดือน|เดือน}}

หรือ

{{MONTHNAME|เดือน}}

โดยที่เดือน จะถูกตีความเป็นมอดูโล 12 (ตัวเลขศูนย์น้ำหน้าและจุดทศนิยมจะถูกตัดทิ้ง)

ดูเพิ่ม แก้