แม่แบบ:กล่องผู้ใช้คั่น
วิธีใช้ แก้

ใช้ร่วมกับ {{กล่องผู้ใช้บน}} และ {{กล่องผู้ใช้ล่าง}} เสมอ

ขั้นพื้นฐาน (หัวข้อเดียว) แก้

ดูวิธีใช้ขั้นพื้นฐานที่ {{กล่องผู้ใช้บน}})

แยกหลายหัวข้อ แก้

รูปแบบ
{{กล่องผู้ใช้บน}}
_ใส่รายละเอียดที่นี่_
{{กล่องผู้ใช้คั่น|_ใส่หัวข้อที่นี่_}}
_ใส่รายละเอียดที่นี่_
{{กล่องผู้ใช้ล่าง}}

ตัวอย่าง แก้

{{กล่องผู้ใช้บน|ความถนัด}}
{{User photoshop}}
{{กล่องผู้ใช้คั่น|My Address}}
* [[คุยกับผู้ใช้:Kie|Kie]]
* [[คุยกับผู้ใช้:Thanyakij|Thanyakij]]
* [[คุยกับผู้ใช้:Octahedron80|Octahedron80]]
{{กล่องผู้ใช้ล่าง}}

ดูเพิ่ม แก้