แม่แบบ:กล่องผู้ใช้บน

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วิธีใช้ แก้

ใช้ร่วมกับ {{กล่องผู้ใช้ล่าง}} เสมอ และอาจใช้ร่วมกับ {{กล่องผู้ใช้คั่น}}


ขั้นพื้นฐาน (หัวข้อเดียว) แก้

รูปแบบอย่างง่าย
{{กล่องผู้ใช้บน}}
_ใส่แม่แบบกล่องผู้ใช้ตรงนี้_
{{กล่องผู้ใช้ล่าง}}
รูปแบบที่เพิ่มรายละเอียด
{{กล่อง ผู้ใช้บน|_ใส่หัวข้อกล่องตรงนี้_|width=_ใส่ความกว้างถ้าไม่ใส่จะ ขึ้น270_px|bordercolor=#_ใส่สีเส้นขอบ_|backgroundcolor=#_ใส่สี พื้น_|textcolor=#_ใส่สีอักษร_}}
_ใส่แม่แบบกล่องผู้ใช้ตรงนี้_
{{กล่องผู้ใช้ล่าง}}


แยกหลายหัวข้อ แก้

ดูที่ {{กล่องผู้ใช้คั่น}}


ตัวอย่าง แก้

ตัวอย่าง 1
{{กล่องผู้ใช้บน|ความสนใจ|textcolor=#005500|backgroundcolor=#FFDDFF}}
{{User free-edit}}
{{กล่องผู้ใช้ล่าง}}
ตัวอย่าง 2
{{กล่องผู้ใช้บน|My Address|width=200px|bordercolor=#DDFFFF|backgroundcolor=#FFDDFF|textcolor=#336633}}
* [[คุยกับผู้ใช้:Manop|Manop]]
* [[คุยกับผู้ใช้:Jutiphan|Jutiphan]]
* [[คุยกับผู้ใช้:ScorpianPK|ScorpianPK]]
{{กล่องผู้ใช้ล่าง}}

ดูเพิ่ม แก้