แม่แบบ:กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย

กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย

วิธีใช้แก้ไข

ให้นำกล่องแม่แบบด้านล่างใส่ไว้ด้านบนสุดของแต่ละบทความ

{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย
| name =อักษร
| en_name =
| image = 
| establish_date = 
| affiliation =
| type_headman = คณบดี
| headman = รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ (21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
| color = 
| symbol = 
| address = 
| magazine = 
| operate_site = 
| website =
| facebook =
| image = 
}}


คำอธิบายและตัวอย่างแก้ไข

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Example.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Pharmacy , Chiangmai University
สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
วันก่อตั้งพ.ศ. 2509
คณบดีรศ.ดร.ภก. จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
วารสารสารสัมพันธ์เภสัชเชียงใหม่
สีประจำคณะ███ สีเขียวมะกอก
สถานปฏิบัติสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน
เว็บไซต์pharmacy.cmu.ac.th
เฟซบุ๊ก[1]
หัวข้อ ข้อมูลที่เป็นไปได้
name ชื่อคณะ หากไม่ใส่ จะแสดงชื่อบทความโดยอัตโนมัติ
en_name ชื่อของคณะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ (เช่น Faculty of ~ )
image ชื่อภาพ พร้อมพารามิเตอร์ เนมสเปซ หรือแท็กอื่นๆใดๆ ให้ครบถ้วน เช่น [[ภาพ:Example.jpg|143px|ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย]]
caption คำอธิบายภาพ คำอธิบายนี้จะปรากฏใต้ภาพ สามารถเว้นว่างไว้ได้
address กรอกที่อยู่ตามรูปแบบจ่าหน้าไปรษณีย์
abbr อักษรย่อของคณะ
establish_date วันจัดตั้ง ตามที่สถานศึกษานั้นๆกำหนด
type_headman ตำแหน่งผู้บริหารคณะ หากไม่ใส่ ระบบจะใช้คำว่า คณบดี โดยอัตโนมัติ
headman ชื่อคณบดี
motto คำขวัญ คติพจน์ ปรัชญา ฯลฯ ของสถานศึกษา ถ้าเป็นภาษาอื่นควรใส่คำแปลด้วย เช่น “พลํ สงฺฆสฺส สามคฺคี (สามัคคีคือพลัง)
color - สีประจำสถานศึกษา
- อาจใส่แถบสีเพื่อแสดงสีด้วยก็ได้ โดยใช้รหัสดังต่อไปนี้ {{แถบสีสามกล่อง|ใส่รหัสสี}} ทั้งนี้ ให้คลิกดูรหัสแถบสีในหน้าแก้ไข และรหัสสีให้ใส่รหัสสีฐานสิบหก เช่น "#FFA6C9"
- ตัวอย่าง: " ███ ชมพู "
magazine วารสารของคณะ
operate_site สถานปฏิบัติการของคณะวิชาสายวิทยาศาสตร์
website เว็บไซต์หลักของคณะ
facebook เฟสบุคหลักของคณะ
footnote หมายเหตุ (ถ้ามี)