แม่แบบ:กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย

กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วิธีใช้แก้ไข

ให้นํากล่องแม่แบบด้านล่างใส่ไว้ด้านบนสุดของแต่ละบทความ

{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย
| name = อักษร
| en_name =
| image = 
| establish_date = 
| affiliation =
| type_headman = คณบดี
| headman = 
| color = 
| symbol = 
| address = 
| magazine = 
| operate_site = 
| website =
| facebook =
| image = 
}}