แฟร์ดีนันท์ ฟ็อน อัลเทิน

แฟร์ดีนันท์ ฟ็อน อัลเทิน (เยอรมัน: Ferdinand von Alten; 13 เมษายน ค.ศ. 1885 – 17 มีนาคม ค.ศ. 1933) เป็นนักแสดงชายชาวเยอรมัน แต่เกิดที่ประเทศรัสเซีย

แฟร์ดีนันท์ ฟ็อน อัลเทิน

ผลงานที่ไดัรับการคัดเลือกแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

  • Jung, Uli & Schatzberg, Walter. Beyond Caligari: The Films of Robert Wiene. Berghahn Books, 1999.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข