เส้นเวลากราฟิกของยุคแห่งดวงดาว

นี่คือเส้นเวลาของยุคแห่งดวงดาว (Stelliferous Era) นอกจากนี้ยังแสดงบางส่วนของยุคแรกเริ่ม (primordial era) และยุคเสื่อม (degenerate era) ก่อนที่จะไปถึงฮีทเดธ (Heat Death) อีกด้วย

สเกลที่ใช้คือ ตัวอย่างเช่น 1 ล้านปี คือ

ดาวแคระดำกำเนิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะดาวแคระขาวดาวยักษ์แดงดวงอาทิตย์โลกความเป็นโลหะ (ดาราศาสตร์)#ดาวฤกษ์ชนิดดารากร 1ดาราจักร#กำเนิดและวิวัฒนาการของดาราจักรรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลทางช้างเผือกเส้นเวลาของบิกแบงเส้นเวลาของบิกแบงเส้นเวลาของบิกแบงแผนภาพเส้นเวลาของบิกแบงแผนภาพเส้นเวลาจากบิกแบงถึงฮีทเดธแผนภาพเส้นเวลาของจักรวาลเส้นเวลาของบิกแบง