แผนที่ปีรีรีส

แผนที่ปีรีรีส (Piri Reis) หรือแผนที่บอกตำแหน่งของสมบัติ สถานที่ตั้ง โดยเป็นการบอกถึงผู้วาด คือ ปีรีรีส

การค้นพบแก้ไข

แผนที่ปีรีรีส ภาพของแผนที่แปลกประหลาดถูกค้นพบที่มหาราชวังคอนสแตนทิโนเปิล จากการซ่อมแซมในปี ค.ศ. 1979 ในอิสตันบูล ประเทศตุรกี ภาพแผนที่ถูกวาดลงบนหนังกวาง โดยสันนิษฐานว่าถูกวาดขึ้นในปี ค.ศ. 1513 ภายในภาพมีการลงชื่อเจ้าของเป็นนายทหารเรือชาวเติร์กชื่อ Piri Haji Memmed [1]

ลักษณะแก้ไข

แผนที่ปีรีรีส เป็นแผนที่ความละเอียดสูง เพราะได้มีการบันทึกภูมิประเทศที่เรียกกันในปัจจุบันว่า เป็นภูมิศาสตร์ที่มีความสมบูรณ์ มีเส้นรุ้งเส้นแวนชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการแผนที่สมัยใหม่

จนบัดนี้ก็ยังไม่มีใครอธิบายได้ว่าคนวาดแผนปีรีรีสนี้มีวิธีการวาดอย่างไร ถึงทำให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลทางธรณีในยุคปัจจุบัน ทั้งๆที่มันถูกวาดขึ้นในปี ค.ศ. 1513[2]

อ้างอิงแก้ไข