แนวร่วมแรงงาน

แนวร่วมแรงงาน (Labour Front) เป็นพรรคการเมืองในสิงคโปร์ ก่อตั้งก่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติสิงคโปร์ พ.ศ. 2498 แนวร่วมแรงงานได้รับเลือกตั้งและได้จัดตั้งรัฐบาลผสมในสิงคโปร์ ซึ่งมีสถานะเป็นอาณานิคมแยกต่างหาก โดยพรรคนี้ได้ 13 จาก 25 ที่นั่ง

ระหว่าง พ.ศ. 2498 – 2499 การบริหารสิงคโปร์ของเดวิด มาร์แชลในลักษณะการปกครองตนเองล้มเหลวมาร์แชลล์ได้ลาออกใน พ.ศ. 2499 อังกฤษเห็นว่ามาร์แชลล์ไม่สามารถรับมือกับคอมมิวนิสต์ในฐานะสภาวะฉุกเฉินได้ มาร์แชลล์ออกไปจัดตั้งพรรคแรงงานแห่งสิงคโปร์ในปีต่อมา ลิม ยิวฮอกจากแนวร่วมแรงงานได้จัดตั้งรัฐบาลแทน

ปัญหาของสิงคโปร์ไม่ใช่การต่อสู้ใต้ดินของพรรคคอมมิวนิสต์ แต่เป็นปัญหาเศรษฐกิจและการฉ้อราษฎร์บังหลวง ทำให้ถูกพรรคกิจประชาชนที่นำโดยลี กวนยิวโจมตี ในที่สุด ลิมได้นำแนวร่วมแรงงานไปรวมกับกลุ่มสังคมนิยมเสรีนิยมซึ่งจัดตั้งโดยพรรคก้าวหน้าและพรรคประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2499 เพื่อจัดตั้งเป็นพันธมิตรประชาชนสิงคโปร์ใน พ.ศ. 2502 ระหว่าง พ.ศ. 2500 – 2501 การเจรจาเพื่อให้สิงคโปร้เป็นรัฐปกครองตนเองประสบความสำเร็จ การเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ พรรคกิจประชาชนเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งในพ.ศ. 2502 พรรคนี้ไม่ได้รับการเลือกตั้ง และหลังจากสิงคโปร์ได้รับเอกราชใน พ.ศ. 2508 พรรคนี้ได้สลายตัวไป

อ้างอิงแก้ไข