แท่นจับชิ้นงาน เป็นเครื่องมือช่างที่ใช้กลไกของสกรู เพื่อใช้ยืดจับหรือหนีบชิ้นงานให้สะดวกต่อการเลื่อย, เจาะ, ขัด หรืออื่นๆ แท่นจับชิ้นงาน มักจะมีลักษณะที่มีขากรรไกรข้างนึงยึดตายอยู่กับที่ และมีขากรรไกรอีกข้างนึงที่สามารถหมุนเข้า-หมุนออกจากขากรรไกรด้านที่ยึดอยู่ด้วยสกรู

แท่นยึดจับชิ้นงานแบบต่างๆ
แท่นยึดจับสำหรับงานไม้