แซ็งเตเตียน (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

แซ็งเตเตียน (Saint-Étienne) เป็นภาษาฝรั่งเศสที่หมายถึง นักบุญสเทเฟน (อังกฤษ: Saint Stephen)

แซ็งเตเตียน อาจหมายถึง: