แคว้นโลเรโต (สเปน: Loreto) เป็นแคว้นในเปรู ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ เป็นแคว้นที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรเบาบางที่สุดเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตป่าฝนแอมะซอน เมืองหลวงของแคว้นชื่อเมือง อีกีโตส

แคว้นโลเรโต
ดูแคว้นอื่นของเปรู
ประมุข Iván Vásquez Valera
เมืองหลวง อีกีโตส
พื้นที่ 368851.95 กม²
ประชากร
ประชากร
  - รวม
  - ความหนาแน่น

884144
2.5/กม²
เขตการปกครองย่อย 7 provinces and 51 districts
ระดับความสูง
  - ต่ำสุด
  - สูงสุด

70
220
Latitude
Longitude
11º10' to 15º18' S
70º25' to 73º58' W
ทรัพยากรธรรมชาติ Rice, cassava, wood, fruit trees, rubber and cebu cattle
อัตราความยากจน 70%
เปอร์เซนต์ GDP ของประเทศ 2.51%
รหัส
รหัสโทรศัพท์ 065
ISO 3166-2 PE-LOR
UBIGEO 16
เว็บไซต์ทางการ
www.regionloreto.gob.pe