แคว้นของประเทศกรีซ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

แคว้น (กรีก: περιφέρεια) เป็นเขตการบริหารรัฐกิจแผ่นดินอย่างเป็นทางการของประเทศกรีซ แคว้นในประเทศกรีซประกอบด้วย 13 แคว้น (9 แคว้นอยู่บนแผ่นดินใหญ่ และอีก 4 แคว้นอยู่บนเกาะ) แคว้นทั้งสิบสามแบ่งย่อยออกเป็นหน่วยภูมิภาค (περιφερειακή ενότητα) รวมทั้งหมด 74 หน่วย

แคว้น
หมวดหมู่รัฐเดี่ยว
ที่ตั้ง กรีซ
จำนวน13 แคว้น
1 เขตปกครองตนเอง
ประชากร197,810 คน (อีเจียนเหนือ) –
3,812,330 คน (แอตติกา)
พื้นที่2,307 ตร.กม. (หมู่เกาะไอโอเนียน) – 18,810 ตร.กม. (มาซิโดเนียกลาง)
การปกครองรัฐบาลกลาง
รัฐบาลระดับแคว้น
สังฆาจักร (เขาแอทอส)
หน่วยการปกครองหน่วยภูมิภาค

นอกจากนั้นแล้วมาจนกระทั่ง ค.ศ. 1987 กรีซก็ยังแบ่งออกเป็น 10 ภูมิภาค (γεωγραφική διαίρεση) ที่ยังคงใช้กล่าวถึงกันอยู่ ภูมิภาคในประเทศกรีซมิใช่แคว้นในประเทศกรีซที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ แม้ว่าแคว้นที่ก่อตั้งขึ้นจะมีพื้นฐานมาจากภูมิภาคเดิมก็ตาม ตัวอย่างเช่นแคว้นเพโลพอนนีสมิได้รวมแผ่นดินที่เดิมเรียกว่าเพโลพอนนีส แต่ดินแดนที่เคยเป็นของเพโลพอนนีสปัจจุบันนับเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นทางตะวันตกของกรีซ

 1. แอตติกา
 2. กรีซกลาง
 3. มาซิโดเนียกลาง
 4. ครีต
 5. มาซิโดเนียตะวันออกและเทรซ
 6. อิไพรัส
 7. หมู่เกาะไอโอเนียน
 8. อีเจียนเหนือ
 9. เพโลพอนนีส
 10. อีเจียนใต้
 11. เทสซาลี
 12. กรีซตะวันตก
 13. มาซิโดเนียตะวันตก

ติดกับแคว้นมาซิโดเนียกลางมีเขตปกครองอิสระเขาแอทอสซึ่งเป็นสังฆาจักรภายใต้การปกครองของกรีซ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ แคว้นในประเทศกรีซ   วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ แผนที่ของแคว้นในประเทศกรีซ