เอสเซทท์

อักษรเฉพาะ

เอสเซทท์ (เยอรมัน: Eszett: ß) หรือเรียกอีกชื่อว่า ชาร์เฟิสเอส (เยอรมัน: scharfes S) เป็นอักษรละตินชนิดพยัญชนะที่ใช้ในภาษาเยอรมัน ออกเสียง [s] เหมือนดอพเพิลเอส (ss) พัฒนามาจากอักษรรวม เอสขนาดยาวกับเซท (ſz) และ เอสขนาดยาวกับเอส (ſs) ชื่อของมันก็มาจากการออกเสียง เอส-เซท (s-z) นั่นเอง เอสเซทท์ (ß) ใช้สะกดหลังสระเสียงยาวและสระประสมสองเสียงเท่านั้น ส่วนดอพเพิลเอส (ss) ใช้สะกดหลังสระเสียงสั้น ถึงแม้ว่าเอสเซทท์เคยใช้ในภาษาอื่นมาก่อนก็ตาม แต่ปัจจุบันก็มีใช้ในภาษาเยอรมันเพียงภาษาเดียว

เอสเซทท์ในแบบอักษรต่าง ๆ