เอริช มาเรีย เรอมาร์ค

เอริช มาเรีย เรอมาร์ค (เยอรมัน: Erich Maria Remarque, ชื่อเมื่อแรกเกิด Erich Paul Remark; 22 มิถุนายน ค.ศ. 1898 - 25 กันยายน ค.ศ. 1970) เป็นนักเขียนชาวเยอรมัน มีชื่อเสียงมากจากงานเขียนนวนิยายต่อต้านสงคราม เรื่อง แนวรบด้านตะวันตก เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง

เอริช มาเรีย เรอมาร์ค
เอริช มาเรีย เรอมาร์ค (1929)
เอริช มาเรีย เรอมาร์ค (1929)
อาชีพนักเขียนนวนิยาย
สัญชาติชาวเยอรมัน
ผลงานที่สำคัญแนวรบด้านตะวันตก เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง
คู่สมรส1) Ilse Jutta Zambona (1925-19??; divorced)
2) remarried Ilse Zambona (1938-1957; divorced)
3) Paulette Goddard (1958–1970)

ผลงานนวนิยาย

แก้
Im Westen nichts Neues, ต้นฉบับ ปี ค.ศ. 1929
 • (1920) Die Traumbude. Ein Künstlerroman; ฉบับแปลภาษาอังกฤษ: The Dream Room
 • (written 1924, published 1998) Gam
 • (1928) Station am Horizont; ฉบับแปลภาษาอังกฤษ: Station at the Horizon
 • (1929) Im Westen nichts Neues; ฉบับแปลภาษาอังกฤษ: All Quiet on the Western Front (1929)
 • (1931) Der Weg zurück; ฉบับแปลภาษาอังกฤษ: The Road Back (1931)
 • (1936) Drei Kameraden; ฉบับแปลภาษาอังกฤษ: Three Comrades (1937)
 • (1939) Liebe deinen Nächsten; ฉบับแปลภาษาอังกฤษ: Flotsam (1941)
 • (1945) Arc de Triomphe; ฉบับแปลภาษาอังกฤษ: Arch of Triumph (1945)
 • (1952) Der Funke Leben; ฉบับแปลภาษาอังกฤษ: The Spark of Life (1952)
 • (1954) Zeit zu leben und Zeit zu sterben; ฉบับแปลภาษาอังกฤษ: A Time to Love and a Time to Die (1954)
 • (1956) Der schwarze Obelisk; ฉบับแปลภาษาอังกฤษ: The Black Obelisk (1957)
 • (1961) Der Himmel kennt keine Günstlinge (serialized as Geborgtes Leben); ฉบับแปลภาษาอังกฤษ: Heaven Has No Favorites (1961)
 • (1962) Die Nacht von Lissabon; ฉบับแปลภาษาอังกฤษ: The Night in Lisbon (1964)
 • (1970) Das gelobte Land; ฉบับแปลภาษาอังกฤษ: The Promised Land
 • (1971) Schatten im Paradies; ฉบับแปลภาษาอังกฤษ: Shadows in Paradise (1972)

ผลงานอื่นๆ

แก้
 • (1931) Der Feind; ฉบับแปลภาษาอังกฤษ: The Enemy (1930–1931); เรื่องสั้น
 • (1955) Der letzte Akt; ฉบับแปลภาษาอังกฤษ: The Last Act; บทภาพยนตร์
 • (1956) Die letzte Station; ฉบับแปลภาษาอังกฤษ: Full Circle (1974); บทละคร
 • (1988) Die Heimkehr des Enoch J. Jones; ฉบับแปลภาษาอังกฤษ: The Return of Enoch J. Jones; บทละคร
 • (1994) Ein militanter Pazifist; ฉบับแปลภาษาอังกฤษ: A Militant Pacifist; บทสัมภาษณ์และเรียงความ

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้