เอริช ดุนส์คุส

เอริช อดอล์ฟ ดุนส์คุส (27 กรกฎาคม ค.ศ. 1890 – 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1967) เป็นนักแสดงชายชาวเยอรมัน แสดงภาพยนตร์มากว่า 170 เรื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1927 - ค.ศ. 1966

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข