เอพิโทป (อังกฤษ: epitope หรือ antigenic determinant) เป็นตำแหน่งบนโมเลกุลแอนติเจนที่องค์ประกอบของภูมิคุ้มกันรวมทั้งแอนติบอดี เซลล์บี และ/หรือเซลล์ทีรู้จัก เป็นตำแหน่งจำเพาะของแอนติเจนที่แอนติบอดีเข้าจับ โดยส่วนของแอนติบอดีที่เข้ายึดกับเอพิโทปเรียกว่า พาราโทป (paratope) แม้ปกติเอพิโทปจะเป็นโปรตีนนอกร่างกาย (non-self protein) แต่บางครั้งโปรตีนในร่างกายที่ภูมิคุ้มกันเข้าจับ (เช่นในกรณีโรคภูมิต้านตนเอง) ก็ถือเป็นเอพิโทปได้เช่นกัน[1]

เชิงอรรถและอ้างอิง แก้

  1. Mahmoudi Gomari, Mohammad; Saraygord-Afshari, Neda; Farsimadan, Marziye; Rostami, Neda; Aghamiri, Shahin; Farajollahi, Mohammad M. (2020-12-01). "Opportunities and challenges of the tag-assisted protein purification techniques: Applications in the pharmaceutical industry". Biotechnology Advances (ภาษาอังกฤษ). 45: 107653. doi:10.1016/j.biotechadv.2020.107653. ISSN 0734-9750. PMID 33157154.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

วิธีการพยากรณ์ แก้

ฐานข้อมูล แก้