เห็ด (mushroom) คือชีวอินทรีย์ (living organism) จัดอยู่ในอาณาจักรฟันไจ (fungi kingdom) มีหลากหลายรูปพรรณสัณฐาน จัดจำแนกอยู่ใน 'ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา (phylum Basidiomycota)' กับ 'ไฟลัมอะการิโคไมโคทา (phylum Agaricomycota)'

เห็ดต่าง ๆ
เห็ดขึ้นบนมะพร้าว

คำว่า 'เห็ด' หรือ 'ดอกเห็ด' คือส่วนโครงสร้างสืบพันธุ์ของฟันไจใหญ่ ประกอบด้วย ก้าน (stipe) และ หมวก (pileus) ใต้หมวกอาจเป็น ครีบ (lamella) หรือเป็นท่อ (tube) อันเป็นที่เกิด 'สปอร์ (spore)' ซึ่งสปอร์นขนาดเล็กมากคือจุลขนาดต้องใช้กล้องจุลทรรศ์ช่วยให้มองเห็น

ปัจจุบันได้มีการจำแนก 'เห็ด' แล้วกว่า 30,000 ชนิด มีทั้งที่เป็น 'เห็ดกินได้' 'เห็ดกินไม่ได้' 'เห็ดพิษ' บางชนิดกินแล้วเกิดประสาทหลอน บางชนิดกินแล้วถึงแก่ชีวิต[1][2][3][4]

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. กนิษฐา กาญจนจารี. (2555). นานาสาระเห็ด: ก้าวแรกสู่อนุกรมวิธาน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสวิตา.
  2. กนิษฐา กาญจนจารี. (2560). นานาสาระเห็ด : ฟันไจใหญ่ (เห็ด). กรุงเทพฯ: มูลนิธิสวิตา.
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-03-03.
  4. หน้า 9 ทัศนะ, เห็ดป่าหน้าฝน...ควรระวัง มิฉะนั้นถึงตาย !. "บทความพิเศษ" โดย มนตรี บุญจรัส. กรุงเทพธุรกิจปีที่ 29 ฉบับที่ 10156: วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้