เหลียงจี้ (จีน: 梁冀, 88 — 159) ชื่อรอง ป๋อจั่ว (จีน: 伯卓) ขุนนางและผู้บัญชาการทหารในสมัย ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก

เหลียงจี้
Liang Ji
梁冀
เกิดค.ศ. 88
ถึงแก่กรรมค.ศ. 159
ตระกูลเหลียง
บิดาเหลียงชาง
พี่น้องเหลียงนา
ตำแหน่งขุนนางและผู้บัญชาการทหาร
ชื่อรองป๋อจั่ว