เหรียญ 1 ยูโร

1 ยูโร (ยูโร)
มูลค่า: 1.00 ยูโร
น้ำหนัก: 7.5 กรัม
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23.25 มม.
ความหนา: 2.33 มม. มม.
ขอบ: เรียบและมีรอยหยัก 7 รอย
ส่วนประกอบ: วงแหวน: ทองเหลืองนิกเกิล
ทองแดง 75%
สังกะสี 20%
นิกเกิล 5%
ตรงกลาง: คิวโปรนิกเกิล
ทองแดง 75%
นิกเกิล 25%
ปีที่ผลิต: 2545 - ปัจจุบัน
หมายเลข:
ด้านหน้า
ด้านหน้า
ภาพ: แตกต่างกันในแต่ละประเทศ
ผู้ออกแบบ:
วันที่ออกแบบ:
ด้านหลัง
ด้านหลัง
ภาพ: ภาพทวีปยุโรป
ผู้ออกแบบ:
วันที่ออกแบบ:

เหรียญ 1 ยูโร เป็นเหรียญของเงินสกุลยูโร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 23.25 มม. น้ำหนัก 7.5 กรัม เหรียญ 1 ยูโรในแต่ละประเทศจะมีภาพด้านหลังเหมือนกันและมีภาพด้านหน้าแตกต่างกัน