เหตุการณ์จลาจลขององค์ชายครั้งที่สอง

เหตุการณ์จลาจลขององค์ชายครั้งที่สอง (제2차 왕자의 난) เหตุการณ์ความรุนแรงใน พ.ศ. 1943 ตรงกับช่วงปลายรัชสมัย พระเจ้าช็องจง พระราชาลำดับที่ 2 แห่งราชวงศ์โชซ็อน

สาเหตุ

แก้

หลังจาก เหตุการณ์จลาจลขององค์ชายครั้งที่หนึ่ง จบสิ้นลง เจ้าชายช็องอัน ได้เป็นอัครมหาเสนาบดีและมีพระราชอำนาจเหนือพระเจ้าจองจงทำให้ ฮวีอันแทกุน หรือ ลีบังกัน พระราชโอรสองค์ที่ 4 ใน พระเจ้าแทโจ และเป็นพระเชษฐาร่วมพระราชมารดากับเจ้าชายช็องอันหนึ่งในผู้ก่อการครั้งแรกไม่พอพระทัยที่พระองค์มิได้รับการตอบแทนและไม่พอพระทัยที่เจ้าชายช็องอันกุมอำนาจเหนือพระเชษฐาทำให้ฮวีอันแทกุนตัดสินพระทัยรวบรวมกำลังพลก่อกบฏต่อช็องอันแทกุน

ดูเพิ่ม

แก้

เหตุการณ์จลาจลขององค์ชายครั้งที่หนึ่ง