เส้นใยกล้ามเนื้อ

เส้นใยกล้ามเนื้อ (muscle fiber) อาจหมายถึง