เส้นเวลากราฟิกจากบิกแบงถึงฮีตเดท

นี่คือเส้นเวลาของจักรวาลจากบิกแบง (Big Bang) ถึงฮีทเดธ (Heat Death) แสดงยุคต่างๆของจักรวาล ฮีทเดธจะเกิดขึ้นในอีก 10103 ปี ถ้าโปรตอนสลายตัว

ดาวแคระดำดวงอาทิตย์ดาราจักร#กำเนิดและวิวัฒนาการของดาราจักรเส้นเวลาของบิกแบงรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลเส้นเวลาของบิกแบงเส้นเวลาของบิกแบง#จักรวาลเต็มไปด้วยสสารบิกแบงนิวคลีโอซินทีสิสการพองตัวของจักรวาลยุคของพลังค์แผนภาพเส้นเวลาของจักรวาลเส้นเวลาของบิกแบงเส้นเวลาของบิกแบงเส้นเวลาของบิกแบงเส้นเวลาของบิกแบงเส้นเวลาของบิกแบงเส้นเวลาของบิกแบงเส้นเวลาของบิกแบงเส้นเวลาของบิกแบงแผนภาพเส้นเวลาของยุคแห่งดวงดาว (Stelliferous Era)แผนภาพเส้นเวลาของบิกแบงบิกแบงยุคของพลังค์

โดยทั่วไป สเกลลอการิทึมจะถูกใช้กับเส้นเวลาเช่นนี้ แต่ช่วง Stelliferous Era ที่น่าสนใจที่สุด จะถูกบีบลงมากเกินไป ดังนั้นสเกลลอการึทึมสองชั้น s (s*100 ในภาพ) จึงถูกนำมาใช้แทน แต่ค่าที่น้อยที่สุดของมันคือ 1 ไม่ใช่ 0 ตามที่ต้องการ และค่าของปีที่น้อยกว่า 10 ใช้การไม่ได้ ดังนั้น เวลาในช่วง 0.1-10 ปี จะกลายเป็น 0 แต่มันไม่สำคัญกับกรณีนี้เพราะไม่มีอะไรพิเศษในประวัติศาสตร์ของจักรวาลในช่วงเวลานั้น

การเปรียบเทียบระหว่างสเกล log10 กับ log10log10
year log10 year การรวมกันของ
log10log10 year และ
-log10(-log10 year)
1010000 10000 4
101000 1000 3
10100 100 2
1010 10 1
102 2 0.30
101 1 0
100 0 ไม่นิยามแต่ถูกบังคับให้เป็น 0
10−1 -1 0
10−2 -2 -0.30
10−10 -10 -1
10−100 -100 -2

วินาที (second) ในสเกลเวลาจะเปลี่ยนเป็นปีได้โดยใช้สูตร ซึ่งใช้ระบบปฏิทินจูเลียน

อ้างอิงแก้ไข

  • Fred C. Adams; Greg Laughlin (19 June 2000). The Five Ages of the Universe: Inside the Physics of Eternity. Simon and Schuster. ISBN 978-0-684-86576-8.