เส้นทางการค้าสายวัว (เดนมาร์ก: Hærvejen[1] = “ถนนทหาร”, เยอรมัน: Ochsenweg = “ถนนวัว”) เป็นชื่อของเส้นทางโบราณ (ancient trackway) ระหว่างเดนมาร์กและชเลสวิชโฮลสไตน์ในเยอรมนีปัจจุบัน เส้นทางสายนี้เริ่มตั้งแต่ไวบอร์ก (Viborg) ไปยังเฟล็นบวร์ก (Flensburg) และต่อไปยังฮัมบวร์คที่เป็นส่วนที่เริ่มเข้าสู่ “Ochsenzoll” (ค่าธรรมเนียมวัว) และเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับเส้นทางสายอื่น ถนนสายนี้เป็นที่รู้จักกันหลายชื่อตลอดสมัยประวัติศาสตร์ แต่ที่สำคัญๆ ที่รู้จักกันดีคือ “ถนนวัว” (Studevejen หรือ Ochsenweg)

ที่ข้ามที่Danevirke

เส้นทางสายวัวเป็นเส้นทางที่ใช้ในการค้าขาย สิ้นค้าที่สำคัญบนเส้นทางสายนี้คือ สัตว์เลี้ยง และที่รองลงมาคืออำพัน หนังสัตว์ น้ำผึ้ง และขนสัตว์ที่ส่งลงไปทางใต้ ขากลับขึ้นไปทางเหนือก็เป็นโลหะ แก้ว และอาวุธ เป็นเส้นทางที่มักจะไม่ได้ใช้สอยในทางการทหาร แต่กระนั้นก็ยังมีการสร้างป้อมเป็นระยะๆ ระหว่างทาง

เส้นทางสายนี้มาหมดความสำคัญลงในสมัยไวกิงเมื่อการส่งสินค้าทางน้ำมีความสะดวกกว่า เมืองก็หันไปตั้งกันตามริมฝั่งทะเลแทนที่รายตามเส้นทางบกเดิม

อ้างอิง

แก้
  1. Hærvejen[1]

ดูเพิ่ม

แก้