เสื้อกล้าม, เสื้อแขนกุด หรือเสื้อไม่มีแขน (อังกฤษ: Sleeveless shirt) เป็นเสื้อที่ไม่มีแขนเสื้อ หรือตัดแขนเสื้อออก ใส่ได้ทั้งเพศชายและหญิง ขึ้นอยู่กับรูปแบบ ผู้ชายมักสวมใส่เป็นเสื้อใน และมักสวมใส่โดยนักกีฬาอย่างเช่น กรีฑาประเภทต่าง ๆ อาจถือเป็นชุดลำลอง โดยมากใส่ในที่อากาศอบอุ่น

ช่างปั้นหม้อไทยสวมเสื้อกล้ามสีขาว