เสียมราฐ

(เปลี่ยนทางจาก เสียมเรียบ)

เสียมราฐ หรือ เสียมเรียบ อาจหมายถึง