เป็นเสาที่อยู่บริเวณกลางลำเรือ มักใช้ในการติดผ้าใบเพื่อให้เรือใบเคลื่อนที่ นอกจากนี้ในอดีตยังมีการซ่อนทรัพย์สิน ของมีค่าไว้ใต้เสากระโดงเรืออีกด้วย ในปัจจุบันเรือกล ไม่ใช้ใบเรือในการเคลื่อนที่แล้ว แต่ยังมีการติดเสากระโดงไว้เพื่อติดตั้งเรดาห์ และเสาวิทยุ