เวโน (อังกฤษ: Weno) เป็นเทศบาลเกาะของรัฐชุกซึ่งเป็นรัฐหนึ่งในประเทศไมโครนีเซีย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการค้าและยังเป็นเมืองหลวงของรัฐด้วย เวโนเป็นเกาะที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ มีประชากร 13,856 คน

ท่าอากาศยานนานาชาติชุก