เวิร์ด

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เวิร์ด (อังกฤษ: word) อาจหมายถึง

ความหมายในภาษาอังกฤษ
  • คำ หน่วยหนึ่งของภาษา