เวอร์จิเนียเทค

สำหรับมหาวิทยาลัยชื่อเวอร์จิเนีย ดูที่ มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย

สถาบันโพลีเทคนิคและมหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนีย (Virginia Polytechnic Institute and State University) หรือเรียกย่อว่า เวอร์จิเนียเทค (Virginia Tech) ตั้งอยู่ที่เมืองแบล็กสเบิร์ก (Blacksburg) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเวอร์จิเนีย เวอร์จิเนียเทคเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรที่และเงินทุน (land-grant) จากทางรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทค จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1872[1] ซึ่งในตอนแรกเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนทหารผู้ชายเท่านั้น ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับคนทั่วไป และเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเรียนรวมหญิงชายในที่สุด

อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข