เวกา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก เวก้า)

เวกา หรือ เวก้า อาจหมายถึง